Svet šole

Šolo upravljata ravnatelj in svet šole. Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni največkrat dvakrat zaporedoma. Svet odloča z večino glasov vseh članov.

Svet OŠ Ivana Cankarja šteje enajst članov.

Sestavljajo ga:

  • pet predstavnikov delavcev šole: Ana Kostanjevec (predsednica),  Majda Fortuna Gregorčič (namestnica predsednice), Miha Brodnik, Katarina Masnec in Boštjan Tešar;
  • trije predstavniki staršev: Franc Gombač, Jure Novak in Sabina Sedlak;
  • trije predstavniki ustanovitelja: Barbara Sigulin, Matejka Zelenc, Nataša Jenko.
    .

 Zapisniki [PDF] so objavljeni po njihovi potrditvi.

15. 6. 2020
26. 9. 2019
30. 5. 2019
6. 3. 2019
1. 10. 2018
4. 6. 2018
28. 2. 2018
28. 9. 2017
1. 6. 2017
27. 9. 2016
31. 5. 2016
29. 2. 2016
3. 6. 2015
4. 3. 2015
4. 3. 2015
30. 9. 2014
26. 5. 2014
27. 2. 2014
26. 9. 2013
20. 5. 2013
21. 2. 2013
27. 9. 2012
31. 5. 2012
29. 9. 2011
24. 5. 2011
30. 9. 2010
1. 6. 2010
22. 4. 2010
16. 3. 2010
11. 3. 2010
2. 2. 2010
15. 12. 2009
29. 9. 2009
27. 5. 2009
20. 4. 2009
15. 4. 2009
25. 9. 2008
27. 9. 2007
6. 3. 2007
15. 2. 2007
3. 10. 2006

Določeni zapisniki so dosegljivi le v tajništvu šole.

Zapri nastavitve dostopnosti