PEDAGOŠKI DELAVCI 2021/22

Za nemoteno delo šole je odgovorna ravnateljica:

mag. Polonca Šurca Gerdina, tel.: 3301 850

e-mail: psurca1@11sola.si

Pomočnica ravnateljice v I. in II. triadi in podružnični šoli DG je:

Andreja Bobnar, tel.: 3301 878

e-mail: abobn@11sola.si

Pomočnica ravnateljice:

Barbara Jan, tel.: 3301 853

e-mail: bjan1@11sola.si

Pomočnica ravnateljice v III. triadi je:

Elissa Tawitian, tel.: 3301 853

e-mail: etawi@11sola.si

Pedagoški vodja podružnične šole z

nižjim izobrazbenim standardom je:

Maja Ledinek, tel.: 3301 862

e-mail: mledi@11sola.si

Pedagoški vodja podružnične šole

Drenov Grič je:

Katarina Lenarčič, tel.: 3301 890

e-mail: klena@11sola.si

 

Svetovalne delavke bodo opravljale: – POSLOVNI ČAS

Mari Dobnik – Žerjav, psihologinja

(5. do 9. razred Lošca 1)

Lošca 1; ponedeljek od 8.00 do 17. ure,

druge dni od 8.00 do 14.30

Lucija Furman, psihologinja

(1.   do 3. razred)

Tržaška 2; vse dni od 7.30 do 14.30

Ljuba Sredić, psihologinja

(podružnica NIS, podružnica DG)

Lošca 1; vse dni od 7.30 do 14.30

 

Urška Petrič

(4. razred, 5. b in 5.d)

Tržaška 32; po dogovoru

Irena Brenčič

(učenje in poučevanje; učenci tujci)

Lošca 1; po dogovoru

 

Učiteljice prvega in drugega triletja
1. razred 2. razred 3. razred 4. razred 5. razred
A

Lucija Trček, Mojca Hodnik Pustovrh

 

Urša Ocepek Joži G. Ciber Tina Juvan Tina Juvan
B Alenka Smrtnik, Anja Založnik Sabina Burger Ana Pance Vanja Trpin Polonca Korenč
C Neja Sečnik, Ana Kostanjevec Joži Jerele Ada Batič Metka Kržič Ljubica Jelovšek
D Katarina Kobal, Adrijana Pivk Mateja Gaberšek Simona Jelovšek Anja Petrič Alenka Frank
E  Špela Godeša, Andreja Šajn Mateja Zupan
Angleščino poučujejo: Svetlana Jovanovič, Teja Malovrh Cigale, Leja Jecelj Habič

 

Učiteljice oddelkov Podružnična šola Drenov Grič
1. razred 2. razred 3. razred/4. razred
Tina Žakelj Katarina Lenarčič Bernarda Novak

Angleščino poučuje Svetlana Jovanovič

 

Razredničarke in razredniki predmetne stopnje
6. razred 7. razred 8. razred 9. razred
A Ana Mlinar Jana Bizjak Bradeško Majda Fortuna Gregorčič Matej Fefer
B Mojca Sluga Janja Markovič Mojca Fefer Katja Grum
C Špela Krvina Andreja Plevnik Tjaša Žnidaršič Mateja Š. Miklič
D Leja Jecelj Habič Mateja Zupančič Tina Mohorič Alja Ogrinc
E Jana Poljšak Boštjan Potočnik Anja Cevzar Tadeja Oblak

 

Oddelek posebnega programa vzgoje in izobraževanja

 

PP1 PP2 PP3
Mateja Tkalčič, Eva Flisar Katarina Masnec, Barbara Žakelj Mojca Čretnik Drašler, Mojca Grom

 

  Razredničarke in razredniki v podružnični šoli z nižjim izobrazbenim standardom
1./3. razred 2. razred 4. razred 5. razred 6./7. razred 8. razred
Milena Gvardjančič in Alja Krašovec Neža Sluga Daša Grbec Nataša Beden Majda Ravnik Vidoni Tanja Strehar

 

9. razred
Maja Ledinek

V razredih NIS poučujejo še: Miha Brodnik, Barbara Drofenik, Matej Fefer, Saša Huber, Alja Krašovec, Matjaž Metličar, Ana Mlinar, Alja Ogrinc, Nejc Urbas in Jure Zorič.

 

UČITELJICE IN UČITELJI NA PREDMETNI STOPNJI  in  PREDMET, KI GA POUČUJEJO

Tanja Avsec

glasbena umetnost

Jana Bizjak Bradeško

geografija

Miha Brodnik

šport

Anja Cevzar

slovenščina

Mojca Fefer

angleščina

Matej Fefer

šport

Nina Gantar

šport

Rok Gabrovšek

tehnika in tehnologija, računalništvo

Ana Geček

angleščina

Simon Gerdina

matematika

Majda Fortuna Gregorčič

slovenščina

Katja Grum

angleščina

Barbara Jan

angleščina

Monika Trček

šport

Leja Jecelj Habič

angleščina

Valerija Karba

angleščina

Špela Krvina

naravoslovje, kemija

Tina Balant Pucihar

naravoslovje, gospodinjstvo

Janja Markovič / Tea Dolinar

naravoslovje, biologija, fizika

Ana Mlinar

matematika

Tina Mohorič

matematika

Judita Oblak

slovenščina

Tadeja Oblak

slovenščina, geografija

Alja Ogrinc

matematika

Andreja Plevnik

matematika

Sonja Rihar

naravoslovje, gospodinjstvo

Mojca Sluga

šport

Mateja Šraj Miklič

šport

Teja Plečnik

likovna umetnost

Jana Poljšak

slovenščina

Boštjan Potočnik

geografija, zgodovina, domovinska in državljanska kultura in etika

Elissa Tawitian

zgodovina

Tina Teraž

domovinska in državljanska kultura in etika

Primož Trček/Dušan Balutto

tehnika in tehnologija

Nejc Urbas

fizika, tehnika in tehnologija

Tadeja Voljč

slovenščina

Jure Zorič

likovna umetnost, tehnika in tehnologija

Eva Zupančič

matematika, tehnika in tehnologija

Mateja Zupančič

zgodovina

Tjaša Žnidaršič

gospodinjstvo, naravoslovje, biologija

Maruša Žagar

gospodinjstvo, laborantka

 

Učiteljice dodatne strokovne pomoči
Marjeta Bertoncelj, Irena Brenčič, Karin Japelj, Marija Kavčič, Anka Kovač Takahashi, Mateja Mohar, Urška Petrič, Barbara Premec, Petra Černetič/Maja Rozman, Jelena Tomić Čiča, Ema Trček, Jana Šircelj

 

KNJIŽNIČARKE
Špela Petrovič, Nina Valant

 

Učitelji/ice v podaljšanem bivanju
Nina Gantar, Nastasja Horvat Petrik, Mojca Hodnik – Pustovrh, Nina Jerina, Svetlana Jovanovič, Ana Kogovšek, Ana Kostanjevec, Anka Kovač Takahashi, Jana Malavašič, Teja Malovrh Cigale, Mateja Pellis, Teja Plečnik, Sonja Rihar, Neja Sečnik, Mojca Sluga, Andreja Šajn,  Tina Teraž, Tadeja Voljč, Slavka Zagožen in nekatere razredničarke
Zapri nastavitve dostopnosti