Skoči na glavno vsebino

Pozdravljeni na naši šoli

akvarel

Naša šola nosi ime pisatelja Ivana Cankarja, velikega Slovenca, ki se je rodil na Vrhniki. Stoji v lepem parku ob Tržaški cesti. Obiskuje jo več kot 960 učenk in učencev. Pouk poteka v štirih stavbah.cankar

Naša šola je prijazna in urejena. Želimo, da taka ostane tudi v prihodnje.

Prvi začetki segajo v dobo Marije Terezije, ko so otroci bogatejših Vrhničanov obiskovali šolo v bistriškem samostanu. 1796 je bila ustanovljena prva šola – enorazrednica, petdeset let kasneje pa je kraj dobil lastno šolsko poslopje in kmalu se je dvorazrednica razširila v štirirazrednico. Za časa županovanja Gabrijela Jelovška so se odločili za zidavo novega šolskega poslopja in leta 1903 pričeli z zidavo. Že naslednje leto je bila moderna, vsem predpisom ustrezajoča šola dograjena. S svetlimi, zračnimi učilnicami, z veliki okni in centralno kurjavo, je bila najmodernejša šola daleč naokoli.

mrakŠe danes si stavbo v enaki podobi lahko ogledate. Med prvo svetovno vojno so šolo zasedli vojaki in pouk je potekal na raznih lokacijah (Črni orel, Mlekarna, Društveni dom).

Tudi med drugo svetovno vojno je šolsko poslopje služilo vojaščini: za vojaško bolnico, pisarne in bivališča.

Šele po letu 1945 se je pričel redni pouk v skromno opremljenih učilnicah. Kmalu je na šoli začela delovati Državna nižja gimnazija.

losca1

Leta 1958 sta se osnovna šola in gimnazija združili v 1. osnovno šolo Janeza Mraka. Tako sta bili v isti stavbi dve osnovni šoli: Cankarjeva in Mrakova.

Prostorska stiska je narekovala gradnjo novega šolskega poslopja in 1961 se je v nove prostore preselila Cankarjeva šola.

Po dvajsetih letih sta se šoli združili in postali smo ena največjih osnovnih šol v Sloveniji. Taka organizacija se ni spremenila vse do leta 2000, ko je bilo na Vrhniki zgrajeno novo šolsko poslopje.

Novo šolo so poimenovali po A. M. Slomšku, učence razdelili v nove šolske okoliše, pouk pa je začel potekati v eni izmeni, kar je bila velika pridobitev za učence in učitelje.

1999 je naša šola dobila EKO zastavo. Načela EKO šole vseskozi spoštujemo in udejanjamo.

Leto 2003 je tudi za našo šolo pomenilo začetek devetletnega šolanja. Učenci so vstopili v 1. razred devetletke, petošolci pa v 7. razred.

Še vedno pouk poteka v dveh stavbah, ki sta lepo urejeni, čisti; saj učenci in učitelji veliko truda in časa posvetimo varovanju in ohranjanju našega okolja.

Pouk poteka tudi na podružnični šoli na Drenovem Griču. Pouk od 1. do 4. razreda obiskujejo

učenci Drenovega Griča z okolico; poteka pa v prostorih tamkajšnjega gasilskega doma.

Osnovan šola Ivana Cankarja ima bogato založeno knjižnico, sodobno opremljeno računalniško učilnico in s potrebnimi učili opremljene kabinetne učilnice.

Veliko pozornosti posvečamo organizaciji kulturnih, naravoslovnih in športnih dni; prav tako pa tudi ekskurzijam in organiziranim bivanjem učencev v CŠOD. Pestra je tudi izbira interesnih dejavnosti, kjer lahko vsak učenec najde zase nekaj z družboslovnega, naravoslovnega ali športnega področja.

Obiščite nas in ugotovili boste, da je v našo šolo res prijetno hoditi.

 

Zapri nastavitve dostopnosti