Skoči na glavno vsebino

Prva zaposlitev

Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2019

Z mesecem aprilom 2019 se je Osnovna šola Ivana Cankarja Vrhnika vključila v projekt »Prva
zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2019«.
Projekt je bil razpisan s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije ter
delno financiran s strani Evropske unije, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.
Na razpisu je osnovna šola uspešno kandidirala z eno vlogo. Tako imamo od 1.4.2019 dalje
zaposlenega učitelja začetnika, in sicer svetovalnega delavca – psihologa.

Cilj projekta

Cilj razpisa je spodbujanje zaposlovanja in vključevanja mladih na trg dela. Z javnim razpisom se
mladim do vključno 29 let prispeva k zagotavljanju dostopnosti do čim hitrejše in kakovostne
zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja. V okviru projekta se bodo učitelji, svetovalni delavci
oz. vzgojitelji začetniki preko načrtovanega, organiziranega in strokovno vodenega praktičnega
usposabljanja uvajali v vzgojno-izobraževalno delo v vrtcih, osnovnih šolah, glasbenih šolah, srednjih
šolah, dijaških domovih in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi
potrebami.
Več informacij o projektu lahko najdete na spletni strani MIZŠ

Zapri nastavitve dostopnosti