Skoči na glavno vsebino

Šolska prehrana

Šolska prehrana

Na naši šoli pripravljamo za učence malico, kosilo in popoldansko malico. Poskrbimo tudi za prehrano otrok, ki morajo uživati dietno prehrano. Posebne prehranske potrebe (diete, alergije, presnovne bolezni …) lahko uveljavijo starši učencev na podlagi potrdila osebnega zdravnika ali zdravnika specialista in s strani stroke predpisanega jedilnika.

Z začetkom novega šolskega leta je potrebno predložiti novo zdravniško potrdilo vodji šolske prehrane. Starši učencev, ki imajo posebno vrsto diete (ne jedo svinjine, vegetarijanska vrsta prehrane) izpolnijo obrazec »prijava na posebno vrsto prehrane«.

Obrazec najdete tukaj  ali v tajništvu šole. Izpolnjen obrazec oddate vodji šolske prehrane, razredniku (razredna stopnja) ali ga prinesete v šolsko kuhinjo.

Odjava prehrane

V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca lahko starši odjavijo prehrano. Prehrana se odjavi v:

  • tajništvu na Tržaški 2 za učence od 1. do 5. razreda na e-naslov tajnistvors@11sola.si ali na tel. štev. 01 3301 876
  • za učence od 6. do 9. razreda, NIS in PP pa pri vodji šolske prehrane na e-naslov prehrana@11sola.si ali na telefonsko številko 01 3301 868 ali
  • v tajništvu šole na telefon 01 3301 852.

Če je bila odjava malice podana do 8.30 ure, velja odjava z naslednjim dnem po prejemu oz. z dnem, ki ga določi oseba, ki je podala odjavo. Odjava prehrane za nazaj ni mogoča. Če je bila odjava kosila podana do 8.30 ure, velja odjava še isti dan.

Ceno šolske prehrane določi Svet šole. Cene veljajo od 1. septembra 2023 dalje:

Cene prehrane
malica   kosilo abonma dnevna cena
dopoldanska 1,10 € 1.-5. razred 2,20 € 2,50 €
popoldanska 0,78 € 6.-9. razred 2,60 € 3,12 €
zaposleni 1,2 € zaposleni 3,9 €
zaposleni (posebna) 2 € zaposleni za domov 4,2 €
zunanji 4,75 €

Obrazec za odpiranje, spreminjanje in ukinjanje trajnika.
Podrobne informacije dobite v računovodstvu (01 33 01 855).

PREVZEM KOSILA ZA DOMOV

Obveščamo vas, da je še vedno možnost prevzema kosila za domov. Če ste kosilo v lanskem letu že prevzemali, vaše podatke že imamo. V kolikor boste kosilo prevzeli prvič, pokličite v računovodstvo (01 33 01 855), saj potrebujemo nekaj vaših podatkov. Jedilnik za vsak dan je objavljen na spletni strani šole – jedilni list.

Za prevzem kosila morate na mizo pred vrati v jedilnico (zadnji vhod pri kuhinji) med 10.30 in 11. uro dostaviti čiste posode, ki so podpisane (ali vrečka s posodami) in na kateri je označeno koliko porcij želite. Prevzem je možen od 11. ure dalje. Za prevzem kosil je potrebno upoštevati vse varnostne ukrepe (razkuževanje rok in uporaba zaščitne maske).

Cena kosila je 4,75 EUR.

Vodja šolske prehrane je Tina Pucihar Balant.

Zapri nastavitve dostopnosti